کنسول پاناسونیک KX-DT590

کنسول پاناسونیک KX-DT590

کنسول پاناسونیک KX-DT590 صفحه کلید اضافی برای منشی با 48 کلید می باشد که وضعیت داخلی ها و خطوط شهری را نمایش میدهد.

توضیحات

کنسول KX-DT590 قابل استفاده روی تلفن های DT543 و DT546 می باشد و دارای 48 کلید DSS می باشد. روی هر گوشی تلفن امکان استفاده از 4 کنسول یا صفحه کلید اضافی وجود دارد.